Dåb og navngivning

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navnet skal anmeldes til sognepræsten, der giver besked videre i systemet. Når folkeregistret har modtaget anmeldelsen, fremsendes barnets sygesikringsbevis til forældrene. Navnet anmeldes ved dåb eller ved udfyldelse af en særlig blanket, der kan hentes på www.personregistrering.dk på eller fås hos sognepræsten. Efter navngivningen udsteder præsten en fødsels- og dåbsattest eller en fødsels- og navneattest. 

Ved en dåb skal der være mellem 2 og 5 faddere. Forældrene skal oplyse præsten om faddernes navne og adresser. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb og som minimum have nået den almindelige konfirmationsalder. 

Hvad skal barnet hedde? 
Det er ikke kun fantasien, der sætter grænser, når I skal vælge det helt rigtige navn til jeres barn. Navnet skal være godkendt af Familiestyrelsen, der har en lang liste over alle godkendte navne i Danmark. Man kan evt. søge om at få et nyt navn godkendt. Præsten kan også rådgive om navnelovgivningen.