Dødsfald og begravelse

Alle dødsfald skal anmeldes til sognepræsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Dette kan ske gennem en bedemand, der tager sig af alt det praktiske omkring et dødsfald. Man kan også henvende sig direkte på kirkekontoret. Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, er bedemanden også behjælpelig med at arrangere det. Henvendelse kan også ske til sognepræsten. Præsten har en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdøde og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.  

For yderligere information se kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk eller folkekirkens hjemmeside www.folkekirken.dk.