Altertavler og kirkeskib

Kirken har 3 altertavler. Den yngste står nu på altret – ”Jesus og den samaritanske kvinde” – malet af Rudolf Pedersen i 1916 og indviet i kirken 1933. Ved den store restaurering i 1992 blev rammen belagt med bladguld. I nordfløjen hænger den forrige altertavle – ”Jesus i Emmaus” – i egetræsramme. 
Det er en kopi af Carl Blochs og malet af kunstmaler Andersen fra Thisted. På nordvæggen i skibet hænger den ældste altertavle – ”Jesus ved Carpernaum”. Den er malet af Lucie Ingemann – digteren B. S. Ingemanns hustru – og foræret til kirken i 1852. 

Alterkalken er af sølv og skænket til kirken af fru Kirstine Beck i 1675. Den er restaureret i 1979 af kunstner Bent Exner. 

Oblatæsken
Oblatæsken er af sølv og dateret 1734 og skænket af fru Kirstine Becks niece, Kirsten Birgitte Bille, og restaureret i 1979 af Bent Exner. 

Lysestager
På altret står 2 malmlysestager skænket i 1831 af Ane Pouline Sveistrup. 

Alterkrucifiks
Det lille alterkricifiks er hentet i Oberammergau, Tyskland i 1922, af kirkesanger og lærer Niels Allermann, Ulsted skole og organist Niels M. Jensen, lærer ved Ulsted nordre skole. 

Døbefonten
Døbefonten er af granit og den oprindelige middelalderfont fra kirkens første tid. Ulstedfonten har afløbshul i bunden og i afløbshullet sidder den gamle egetræspuns, den eneste bevaret i Danmark, og dateret til 1600-tallet. Det gamle dåbsfad af messing hænger på skibets østvæg. Det er skænket af O.H.Sveistrup, der ejede kirken 1804 – 1828. Det stammer fra Sydtyskland og dateres ca. 1575. Det nye dåbsfad er skænket af Ellen og Thomas B. Thomsen i 1945. 

Prædikestolen
Prædikestolen er i renæssancestil med tilhørende himmel og fra 1600-tallet. Den er restaureret flere gange og senest i 1969. 

Lysekroner
Kirken har 5 lysekroner. Den store 12-armede er skænket i 1792 af Margrethe Knudsdatter i Vadsholt. De 4 mindre 6-armede er skænket af hhv. Ulsted Sparekasse (2 stk), lærer Allermann og hustru i 1922 (1 stk.) og af enkefru Karen Pedersen, Vester Mølle i 1929. (1 stk.) 

Stolelåger
Der er bevaret 2 af de gamle stolelåger. Den ene af disse smukt udskårne er anbragt ved opgangen til prædikestolen og den anden er i privat eje. 

Kirkebøsser
Ved vestsiden af kirkedøren står den gamle egetræsboks med kraftige jernbeslag og en solid hængelås. Den er forsynet med årstallet 1747.Ovenover hænger en nyere messingbøsse der bruges i dag. Ved østsiden af døren hænger en ældre bøsse med indskrift ”til de fattige”. 

Det gamle krucifiks
På skibets nordvæg lige overfor prædikestolen hænger resterne af et gammelt korbuekrucifiks fra den katolske tid – 1300 – 1400. I 1982 blev det hentet ned fra kirkens loft hvor det havde ligget i mange år.